”Havets Høst”

 

Årets høstgudstjeneste i

 

Lynæs Kirke 13. september 2009 kl. 10:30

 

Alle sejl er sat! Torup menighedsråd såvel som kirkens dygtige personale har snart i måneder forberedt ”Havets høst” – årets høstgudstjeneste i Lynæs Kirke den 13. september kl. 10.30. Gudstjenesten handler om havet og alt hvad vi høster af havet. Ude foran kirken sørger menighedsrådsformand Kurt Christensen for at der står en jolle med sejlet sat. Inde i kirkens skib hænger fisk og andre havdyr, som børnene fra Storebjergskolens Multihus og 3. klasse har lavet. Fiskene hænges op i (rensede!) fiskegarn. Salmerne vi synger, handler om havets fisk og himlens fugle; teksterne, der for en stor del læses op af medlemmer af menigheden, handler om havet og det store havmonster Livjatan - og om Jesus der går på vandet; organist Ulla Kappel og kirkesanger Henrik Maibom fremfører Thomas Kingos Aandelige Sjunge-koors Anden part: For Søefarende.

 

Prædikenen holdes af sognepræst Rose Marie Tillisch over et maleri af den lokale kunstner Tina Rosenberg. Et maleri der forestiller et stort bjerg, der spejler sig i havet.

 

Efter gudstjenesten går vi ned på Strandgården hvor vi for en 20’er byder på en sildemad og en øl til de voksne. Og en gratis håndmad og saft til børnene. Efterfølgende fortæller Henning Bjerregård fra Projekt Fiskeriets og Havnens hus, om deres spændende naturprojekt i Hundested Havn.